produkcja kosmetyków

Widok

Reklamacja czy świadomy wybór? Podstawy prawne reklamacji? Jakie mają prawa konsumenci i czy wszystko może być zareklamowane?

615.00

PLN

Zamów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobem przeprowadzania oceny / analizy ryzyka (w oparciu o FMEA, matrycę ryzyk, HCCP

615.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea