VOD | Jak wprowadzić kosmetyk na rynki poza UE (w tym Wielką Brytanię)

VOD | Jak wprowadzić kosmetyk na rynki poza UE (w tym Wielką Brytanię)

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymogów prawnych wybranych krajów pozaeuropejskich w dziedzinie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu na dany rynek.

Zamówienie

Kategoria

701.10

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea