VOD | Ocena ryzyka w oparciu o FMEA, matrycę ryzyk, HCCP

VOD | Ocena ryzyka w oparciu o FMEA, matrycę ryzyk, HCCP

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobem przeprowadzania oceny / analizy ryzyka (w oparciu o FMEA, matrycę ryzyk, HCCP

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea