VOD | Reklamacje w sieciach handlowych i najczęściej popełniane błędy technologiczne przy tworzeniu kosmetyku

VOD | Reklamacje w sieciach handlowych i najczęściej popełniane błędy technologiczne przy tworzeniu kosmetyku

Reklamacja czy świadomy wybór? Podstawy prawne reklamacji? Jakie mają prawa konsumenci i czy wszystko może być zareklamowane?

Zamówienie

615.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea